دستورالعمل استفاده از دیوارهای سه بعدی

10 / 10
از 1 کاربر

 دستورالعمل استفاده از دیوارهای سه بعدی ( 3D Panel  -  3D پنل ) در دیوارهای باربر

قطر فوم ( هسته ) : 4 الی 10 سانتیمتر

فاصله شبکه های جوش شده : 8 تا 14 سانتیمتر

قطر مفتول برای شبکه ها : 2/5 الی 6 میلیمتر

ابعاد چشمه ( مش ) : بین 4×4  تا 10×10 سانتیمتر مربع

مقدار توصیه شده :  5×5 یا 8×8 سانتیمتر مربع

 

دستورالعمل استفاده دیوارهای سه بعدی ( 3D Panel  -  3D پنل ) در سقف

 

حداقل قطر فوم ( هسته )  : 6 سانتیمتر

 حداقل فاصله شبکه های جوش شده :  10 سانتیمتر

 

دستورالعمل استفاده از دیوارهای سه بعدی ( 3D Panel  -  3D پنل ) در دیوارهای  غیر باربر

 قطر مفتول برای شبکه ها : حداقل 2 میلیمتر

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :