شاخص گسترش دود

10 / 10
از 1 کاربر

شاخص گسترش دود ( Smoked Developed Index )

این شاخص با علامت اختصاری ( SDI )   ، جهت اندازه گیری  غلظت دود ساطع شده از مواد مشتعل می باشد .

مقدار  A این شاخص که در محدوده 0 تا 450 می باشد باید برای دیوارهای داخلی و سقف ساختمانها رعایت گردد . 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :