اتصالات دیوار سه بعدی

1مجموع 3 محصول
اتصال گونیا یا قائم  دیوار سه بعدی اتصال گونیا یا قائم دیوار سه بعدی اتصال گونیا یا قائم برای اتصال دو پانلی که در گوشه های سازه نصب شده مورد استفاده قرار میگیرد .
اتصال  یو دیوار سه بعدی اتصال یو دیوار سه بعدی مش یو ( اتصال U ) در محل های اتصال دربها و پنجره ها به دیوار کاربرد دارد
اتصال تخت پانل سه بعدی اتصال تخت پانل سه بعدی از این چشمه ها ( مش ) که از جنس چشمه استفاده شده در دیوار است به منظور اتصال دیوارهای نصب شده استفاده شده و بنابر محل مورد استفاده نیز اسامی مختلفی دارد .
1مجموع 3 محصول